Welcome to empowr,
where you earn by simply posting:
 
photos,
updates,
videos,
blogs
Good news! You got 1 free crypto coin thanks to your inviter. Send them a quick thanks after you sign up!

New to empowr?

 

 

Cách tiếp cận mới về AMCO

 

Chào các bạn, 

Cám ơn sự kiên nhẫn của các bạn, khi empowr sửa chữa lại cách tính tiền rút AMCO và phân bổ lại.

Đầu tiên, đối với lợi ích dành cho các thành viên mới nhất của chúng ta:

Bí quyết kiếm nhiều tiền rút ngay AMCO

 

Chào các bạn, 

Các bạn có đạt được mục tiêu hàng ngày ít nhất một (1) ngày trong tháng?

Nếu như vậy, thuật toán của empowr giúp tăng kỳ hạn thanh toán cho một số phần lợi nhuận của bạn vào cuối tháng.

Điều đó có nghĩa bạn sẽ nhận được Tiền rút có kỳ hạn tăng (AMCO) vào cuối mỗi tháng…

… để bạn có thể mua hàng ngay… 

… hoặc rút ngay về ví của bạn… 

… hoặc dùng để tăng thu nhập cao hơn nữa.

Bạn đã nhận được khoản tiền được phép rút chưa?

(Tôi đã đăng 2 lần trong vòng vài giờ. Hãy đảm bảo bạn cũng đã đọc bài viết này)

   

Bạn đã nhận được khoản tiền được phép rút chưa (AMCO)?

1/ Chắc chắn là có, và đây là lý do tại sao bạn nhận được nó:

Bạn hoàn thành mục tiêu hàng ngày (Daily Goal) trong ít nhất một ngày ở 30 ngày gần nhất (hoàn thành cả 4 mục tiêu).

                  Tăng Số Tiền Rút Hàng Tháng Như Thế Nào?

Hoàn thành Mục tiêu hàng ngày có nghĩa bạn đạt cả 4 mục tiêu cần thiết là: Đấu giá (bid), Đăng hàng hóa bán (List), Đăng nội dung (Post) và Chia sẻ (Share). 

Như chúng ta đều biết về người phát ngôn bí ẩn của

 

Như chúng ta đều biết về người phát ngôn bí ẩn của FanBox trước đây, Johnny Cash (gọi tắt với cái tên thân thương là JC), luôn mang lại cho chúng ta những thông tin cập nhật nhất về hệ thống.

Sau khi ở ẩn một thời gian vì chúng t